BOSTON SLEEK TABLE BASE COLLECTION - ROUND - BLACK